stemmenmin

stemmenmin

Last opp
ditt bilde!

Hva vil du si til statsministeren om
dere får 15 minutter sammen i heisen?
Vil du ha mindre søppel, republikk,
bistandskutt, åpne landegrenser eller flere
jobber for funksjonshemmede? Svar med et
bilde eller et filmklipp! Vi samler inn
folkets stemmer til en stor foto- og
filmutstilling som skal stå foran
Stortinget i høstens valgkamp.

Last opp ditt
filmklipp her!
Følg oss på facebook
.

Folders and Galleries